Privacy Policy

ZackAds cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng bạn quan tâm đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thực hiện điều đó.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn.
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt của bạn và thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn các thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi:

 • Chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Sử dụng tường lửa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ máy chủ của chúng tôi.

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới:

ZackAds